Volltext Suche
=  Offen =  Warteliste
Kursthema Start Ende EURO
Faszien-Therapie der INOMT - Teil 1
[D/40 FP]
27.09.2017 30.09.2017 495,00
Faszien-Therapie der INOMT - Teil 2
[D/40 FP]
02.11.2017 05.11.2017 495,00
Functional Training - Basic 23.09.2017 24.09.2017 210,00
Rückenschule - Kompaktkurs 10.10.2017 15.10.2017 580,00
Sturzprophylaxe durch Bewegungsschulung – StuBs 1 (Grundkurs) [15 FP/D] 25.08.2017 26.08.2017 190,00
Sturzprophylaxe durch Bewegungsschulung – StuBs 2 (Aufbaukurs) [15 FP/D] 26.08.2017 27.08.2017 190,00